2 oktober 2023

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt bij ons zeer serieus genomen. Importus behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en als verklaring voor gegevensbescherming.

Mijn bedrijfsnaam is Importus.
Ik ben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) en mijn nummer is 64559408.
Het gebruik van de website van Importus is normaal gesproken mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) op deze pagina’s worden verzameld, gebeurt dit altijd zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ik zou erop willen wijzen dat datatransmissie op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens voor toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies:
Deze website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten ook geen virussen. Cookies dienen om het aanbod van Importus gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat.
De meeste van de door Importus gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat staan, totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kan Importus uw browser tijdens het volgende bezoek herkennen. Meer informatie over de cookies van deze website is te vinden op onze pagina Cookie-verklaring.

U kunt uw browser instellen om u te informeren over het instellen van cookies en om in individuele gevallen cookies toe te staan, de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uit te sluiten en om het automatisch verwijderen van cookies te activeren wanneer de browser is gesloten. De functionaliteit van deze website kan worden beperkt wanneer cookies worden gedeactiveerd.
Webhostingserver

Mijn website wordt gehost bij One.com in Denemarken. De informatie die u via mijn website invoert, leeft, binnen de database van mijn site, op hun servers.

Server log bestanden:
De aanbieder van deze website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch verzendt.

Dit zijn:
Browsertype / browserversie
Besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van serververzoek

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke mensen worden toegeschreven. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Importus behoudt zich het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip te controleren, als ik weet dat er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Contactformulieren:
Als u vragen via mijn contactformulier verzendt, wordt de informatie die u in het formulier heeft ingevuld, inclusief de contactgegevens, door Importus opgeslagen voor het doel van de verwerking van het verzoek en voor het geval van verdere vragen. De e-mail bevat de informatie die u op het formulier hebt vermeld en deze wordt opgeslagen in mijn postvak IN. Ik geef deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Uw gegevensinvoer wordt naar mijn e-mail verzonden.

Offertes, koopovereenkomsten en facturen:
Mijn offertes, koopovereenkomsten en facturen bevatten uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Om juridische redenen moet ik mijn administratie zeven jaar houden. Dit betekent dat een kopie van de factuur die ik u heb gestuurd zeven jaar in mijn systeem blijft. Waarschijnlijk langer, omdat het deel uitmaakt van mijn administratieve administratie.

Informatie, verwijdering, blokkering:
U hebt altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan, het doel van gegevensverwerking en u hebt het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Hiervoor, evenals andere vragen met betrekking tot het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met Importus op het adres dat in de opdruk staat.

Problemen?
Als u meent dat mijn naleving van de privacywetgeving niet correct is, laat het me dan weten zodat ik het kan oplossen. Als je niet tevreden bent met mijn reactie, heb je alle recht om te klagen, de officieele instantie om dit te doen in Nederland is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.